אם ברצונך למצוא אהבה עליך להתעלם מהמציאות המגבילה, מהחיצוניות, וממה שמפריד, ולהתמקד בעיקר, בפנימיות ובמה שמאחד בין בני אדם. " האהבה מוסתרת בלבו של כל אדם, ואין לך אדם שאין לו שעה אחת של אהבה וכלות הנפש." רבי אהרון מקרלין